't Salland Coaching

Klimaatbestendig

We ondervinden steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. Zo leiden hoosbuien tot wateroverlast en door de droogte gaan planten en struiken dood. Ook de hete zomers leiden vaker tot overlast. Daarom is het belangrijk om klimaatbestendig te zijn.

In de visie van ’t Salland zijn problemen te voorkomen door het creëren van een prettige leefomgeving die tevens tegen een stootje kan. Dit is een omgeving waarvan we kunnen genieten, maar die ook is ingericht om weersextremen op te vangen.  

 

Klimaatbestendig

’t Salland helpt u de leefomgeving praktisch aan te passen om gevolgen op te vangen. Bijvoorbeeld door voldoende bomen in de omgeving te hebben die voor verkoeling zorgen. Of door regenwater op te vangen op plaatsen die niet tot overlast of schade leiden. En door grondwater aan te vullen zodat de ergste droogte wordt voorkomen. 

‘t Salland heeft ervaring met zowel de praktische als beleidsmatige vragen die u tegen kunt komen. Voorbeelden op het gebied van klimaatadaptatie zijn: 

  1. Uitvoeren van klimaatstresstesten 
  2. Ondersteuning bij de risico– of klimaatdialogen 
  3. Ontwikkelen van een adaptatiestrategie 
  4. Opstellen uitvoeringsagenda of uitvoeringsprogramma 

’t Salland levert verschillende diensten die u helpen de omgeving klimaatbestendig te maken:

  1. Beleidsontwikkeling
  2. Strategieontwikkeling
  3. Projectmanagement
  4. Procesbegeleiding
  5. Gebiedsprocessen

 

Voorbeeld projecten van 't Salland

Simon, Jur en Birgitt, aangenaam
"Samenwerken bepaalt of een verandering succesvol is"

Wij helpen overheden en bedrijven bij het samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving. Als onafhankelijke zelfstandige zorgen wij voor de verbinding tussen het proces en de inhoudelijke kennis over klimaatveranderingwater en duurzame ontwikkeling.

Samenwerken bepaalt in grote mate of een verandering succesvol is. Wij verbinden de diverse vakgebieden (ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, energie, duurzaamheid) voor optimaal resultaat. Daarnaast zetten wij bestaande praktische oplossingen op een creatieve manier in.