't Salland Coaching

Stresstest en klimaatdialoog Elburg

Inzicht in de effecten van klimaatverandering vertalen naar aanpassing van de inrichting.

Gemeente Elburg (2019)

Samen met Aveco de Bondt heeft ’t Salland voor de gemeente Elburg in beeld gebracht welke risico’s er zijn door hitte, droogte, wateroverlast en overstroming . Op basis van deze analyse is het gesprek begeleid om te komen tot een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.