't Salland Coaching

Grondwater Veluwe

Inzicht van het grondwatersysteem op de Veluwe voor een breed publiek en het zichtbaar maken van het handelingsperspectief bij nieuwe ontwikkelingen.

Werkregio Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe / Gemeente Oldenbroek (2020)

Webinars terugkijken