't Salland Coaching

Duurzame ontwikkeling

We willen allemaal dat wij en onze kinderen gezond en onbezorgd kunnen leven. Dat betekent ook dat we zorgzaam moeten omgaan met de aarde, onze leefomgeving en de mensen om ons heen. 

’t Salland streeft naar een duurzame leefomgeving en wil daar graag een actieve bijdrage aan leveren. Dit kan door kleine initiatieven van onder af te faciliteren of zelf actie te ondernemen. Maar ook door structurele keuzes te maken voor onze leefomgeving.  

 

Duurzame ontwikkeling

’t Salland helpt u de leefomgeving praktisch aan te passen en daarmee een stap te zetten richting duurzaamheid. ‘t Salland heeft ervaring met zowel de praktische als beleidsmatige vragen die u tegen kunt komen. Voorbeelden op het gebied van duurzame ontwikkeling zijn: 

  1. Maatregelen tegen bodemdaling in veenweide gebieden 
  2. Opstellen van een Adaptatiestrategie om de klimaatsverandering op te vangen 
  3. Opzetten van een stimuleringsregeling waarmee burgers en bedrijven groene daken kunnen aanleggen of het regenwater in de grond laten infiltreren  
  4. Oprichten van een lokaal duurzaamheidsinitiatief, onder andere voor het opwekken van duurzame energie. 

’t Salland levert verschillende diensten die u helpen de omgeving klimaatbestendig te maken:

  1. Beleidsontwikkeling
  2. Strategieontwikkeling
  3. Projectmanagement
  4. Procesbegeleiding
  5. Gebiedsprocessen

 

Voorbeeld projecten van 't Salland

Simon, Jur en Birgitt, aangenaam
"Samenwerken bepaalt of een verandering succesvol is"

Wij helpen overheden en bedrijven bij het samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving. Als onafhankelijke zelfstandige zorgen wij voor de verbinding tussen het proces en de inhoudelijke kennis over klimaatveranderingwater en duurzame ontwikkeling.

Samenwerken bepaalt in grote mate of een verandering succesvol is. Wij verbinden de diverse vakgebieden (ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, energie, duurzaamheid) voor optimaal resultaat. Daarnaast zetten wij bestaande praktische oplossingen op een creatieve manier in.