't Salland Coaching

Stresstest Noordelijke Vechtstromen

Inzicht in de effecten van klimaatverandering vertalen naar aanpassing van de inrichting.

Werkregio Noordelijke Vechtstromen (2019)

Voor de werkregio Noordelijke Vechtstromen (5 gemeenten en waterschap) is door Aveco de Bondt in beeld gebracht welke risico’s er zijn door hitte, droogte en wateroverlast. ’t Salland heeft op basis van deze informatie de dialoog met bestuurders en ambtenaren begeleid. Daarin stond de vraag centraal welke knelpunten er zijn op basis van de getoonde risico’s.

Meer informatie