't Salland Coaching

Procesbegeleiding

’t Salland helpt overheden en organisatie om processen in goede banen te leiden. Wij vormen daarin een bindende factor tussen mensen en partijen. Daarbij helpen we om de doelen helder te maken en de samenwerking optimaal te maken. Veelal heeft het ook meerwaarde dat wij structuur geven aan de interne en externe ontwikkelingen en de bijdrage die een groep daaraan kan leveren

Procesbegeleiding

Voorbeelden zijn:

  1. Ambtelijk trekker en bestuurlijk secretaris van de werkregio Noord Veluwe
  2. Ondersteuning van gemeente in hun weg naar klimaatbestendigheid als adviseur namens de VNG
  3. Mede organiseren van de regionale samenwerking klimaatadaptatie bij de manifestregio Vallei & Veluwe

Voorbeeld projecten van 't Salland

Simon, Jur en Birgitt, aangenaam
"Samenwerken bepaalt of een verandering succesvol is"

Wij helpen overheden en bedrijven bij het samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving. Als onafhankelijke zelfstandige zorgen wij voor de verbinding tussen het proces en de inhoudelijke kennis over klimaatveranderingwater en duurzame ontwikkeling.

Samenwerken bepaalt in grote mate of een verandering succesvol is. Wij verbinden de diverse vakgebieden (ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, energie, duurzaamheid) voor optimaal resultaat. Daarnaast zetten wij bestaande praktische oplossingen op een creatieve manier in.