't Salland Coaching

Gebiedsprocessen

’t Salland helpt partijen in een gebied om te werken aan gezamenlijk doel. Dit begint bij het inventariseren van wensen en belangen en het benoemen van de gezamenlijke doelen. Wij zorgen dat de contacten onderling actief verlopen, treden op als de partijen uit elkaar dreigen te lopen en vieren samen de successen.

 

 

Gebiedsprocessen

Voorbeelden zijn:

  1. Namens het Waterschap Rivierenland realiseren van waterberging in het gebied Alm en Biesbosch
  2. Ondersteuning bij het klimaatbestendig maken van lokale projecten in Raalte
  3. Realisatie van drijvende zonnepanelen op een zandwinplas in de buurt van Luttenberg

Voorbeeld projecten van 't Salland

Simon, Jur en Birgitt, aangenaam
"Samenwerken bepaalt of een verandering succesvol is"

Wij helpen overheden en bedrijven bij het samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving. Als onafhankelijke zelfstandige zorgen wij voor de verbinding tussen het proces en de inhoudelijke kennis over klimaatveranderingwater en duurzame ontwikkeling.

Samenwerken bepaalt in grote mate of een verandering succesvol is. Wij verbinden de diverse vakgebieden (ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, energie, duurzaamheid) voor optimaal resultaat. Daarnaast zetten wij bestaande praktische oplossingen op een creatieve manier in.