't Salland Coaching

Welke klimaatadaptieve maatregelen kun je nemen?

’t Salland heeft een helder overzicht gemaakt van de klimaatmaatregelen die je kan nemen. Dit helpt om een selectie te maken van uit de mogelijke maatregelen en inzicht te krijgen in de bijdrage van de maatregelen aan het voorkomen van wateroverlast, droogte en hittestress. Tevens geeft het aan in welke mate de maatregel bijdraagt aan de biodiversiteit.

Lees het document hier.

Ga terug naar actueel