't Salland Coaching

Stresstest-in-één-dag voor gemeente Urk

Inzicht in de effecten van klimaatverandering en deze vertalen naar aanpassing van de inrichting. En dat in één dag.

Gemeente Urk en Waterschap Zuiderzeeland (2019)

De stresstest-in-één-dag had als doel om bij de medewerkers van de gemeente en het waterschap bewustwording over klimaatverandering te creëren en kennis over klimaateffecten te vergroten. Ter voorbereiding van de dag heeft Aveco de Bondt met behulp van satellietfoto’s, rekensoftware (Tygron) en de Klimaateffectatlas plekken met hittestress en water op straat in beeld gebracht. Een vergelijkbare stresstest is eerder uitgevoerd voor Zeewolde en Lelystad.

Meer informatie