't Salland Coaching

Stresstest Noord-Brabant

Inzicht in de effecten van klimaatverandering voor de onderdelen waar de provincie Noord-Brabant een rol of verantwoordelijkheid heeft.

Provincie Noord-Brabant (2019 – 2020)

Wat zijn de gevolgen van de klimaatsverandering voor de regio Overijssel en Drenthe? Om daar achter te komen voert het samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen samen met de Provincies Overijssel en Drenthe de klimaatstresstest uit. In de stresstest is onderzocht waar water op straat blijft staan en huizen kan binnenstromen, en wat de effecten van droogte zijn. En hoeveel last we daar met elkaar van hebben.

Meer informatie