't Salland Coaching

Algemene Voorwaarden

Afspraken

Wij gaan er van uit dat wanneer we een afspraak maken deze ook nagekomen wordt. Soms zijn er situaties dat je genoodzaakt bent om af te bellen. Afspraken die 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht. Vergeet je een afspraak of zeg je deze te laat af dan ontvang je voor de voor jou gereserveerde consulttijd een rekening.

Betaling

  • Betaling vindt plaats á contant na iedere sessie, of achteraf middels factuur. Na iedere contante betaling ontvang je een factuur met de notitie dat aan de betaling is voldaan.
  • Facturen dienen uiterlijk 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW
  • Indien niet aan de betaling wordt voldaan, sturen wij een herinnering. Als ook aan de herinnering geen gehoor wordt gegeven, dragen wij de facturering over aan een incassobureau en zal de factuur vermeerderd worden met de bijkomende kosten en rente.

Aansprakelijkheid

  • T Salland Coaching en Advies is niet aansprakelijk voor schade die zich mocht voordoen tijdens of te relateren is aan een coaching sessie of workshop/ training.

Ethische code en Privacyverklaring

  •  T Salland Coaching & Advies volgens de privacy- wet- en regelgeving. Zie hiervoor de Privacyverklaring op de website tsallandcoaching.nl.

Algemene voorwaarden

 

Voorbeeld projecten van 't Salland

Simon, Jur en Birgitt, aangenaam
"Samenwerken bepaalt of een verandering succesvol is"

Wij helpen overheden en bedrijven bij het samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving. Als onafhankelijke zelfstandige zorgen wij voor de verbinding tussen het proces en de inhoudelijke kennis over klimaatveranderingwater en duurzame ontwikkeling.

Samenwerken bepaalt in grote mate of een verandering succesvol is. Wij verbinden de diverse vakgebieden (ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, energie, duurzaamheid) voor optimaal resultaat. Daarnaast zetten wij bestaande praktische oplossingen op een creatieve manier in.