't Salland Coaching

Klimaatplan Raalte

Raalte klimaatbestendig maken. Via een goede interne samenwerking tot een gedragen aanpak.

Gemeente Raalte (2021)

Raalte wil een klimaat robuuste gemeente worden. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd in de eigen organisatie en met samenwerkende partijen. Op basis hiervan is beleid en het uitvoeringsprogramma opgesteld. ’t Salland heeft het proces begeleid en inhoudelijke kennis aangedragen.