't Salland Coaching

VNG Adviseur klimaatadaptatie – ondersteuning gemeenten

Met praktische insteek samenwerking verder op gang brengen

VNG  (2020- 2021)

Vanuit het ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie van de VNG worden gemeenten geholpen met de aanpak van klimaatadaptie door ervaren en gespecialiseerde adviseurs. Simon Troost is één van de adviseurs. De adviseurs helpen een gemeente in beeld te brengen hoever zij zijn met de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en welke ondersteuning zij vooral nodig heeft. Tevens springen ze bij in de uitvoering. De ondersteuning is bedoeld als duwtje in de rug: na tijdelijke hulp kan de gemeente er zelfstandig mee verder.  ’t Salland ondersteunt de gemeente Zutphen en de werkregio Achterhoek+.

Ondersteuning op maat werkt goed bij aanpak klimaatadaptatie | VNG