't Salland Coaching

Projectmanagement

’t Salland managed uw projecten door de inhoud en het proces goed met elkaar te verbinden. Wij zijn daarbij gericht op uw doelen, planning en financiële middelen. We zijn in staat om dit heel projectmatig aan te pakken maar ook om mee te bewegen als de omstandigheden daarom vragen.

Projectmanagement

Voor ons is niet alleen het projectresultaat van belang maar ook de toepassing van de resultaten daarna. Dus is het wel uitvoerbaar en is er draagvlak en enthousiasme bij de mensen en partijen die met de resultaten aan de slag gaan.

Voorbeelden zijn:

  1. Uitvoering van de jaarplannen voor de werkregio Noord Veluwe zoals de stimuleringsregeling, instrumentenmix en grondwater Veluwe
  2. Stresstest en klimaatdialoog waarin samen met een adviesbureau de werkzaamheden zijn uitgevoerd
  3. Projectleider namens het Waterschap Rivierenland bij de project ‘Waterberging Alm en Biesbosch

Voorbeeld projecten van 't Salland

Simon, Jur en Birgitt, aangenaam
"Samenwerken bepaalt of een verandering succesvol is"

Wij helpen overheden en bedrijven bij het samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving. Als onafhankelijke zelfstandige zorgen wij voor de verbinding tussen het proces en de inhoudelijke kennis over klimaatveranderingwater en duurzame ontwikkeling.

Samenwerken bepaalt in grote mate of een verandering succesvol is. Wij verbinden de diverse vakgebieden (ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, energie, duurzaamheid) voor optimaal resultaat. Daarnaast zetten wij bestaande praktische oplossingen op een creatieve manier in.