't Salland Coaching

Cursus klimaatateliers Vallei & Veluwe

Gemeenten leren van elkaar hoe je het gesprek over klimaatadaptatie aanpakt.

Manifestregio Vallei & Veluwe – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe (2019 – 2020)

Binnen de regio was behoefte om te bepalen hoe de risicodialoog klimaatadaptatie gevoerd kan worden. ’t Salland heeft hiervoor een aanpak uitgewerkt en tevens ervaring opgedaan met een 5-tal verschillende dialogen.

Presentatie

Ga terug naar actueel