't Salland Coaching

Leefomgeving klimaatbestendig en duurzaam maken

‘t Salland Advies helpt u uw leefomgeving klimaatbestendig en duurzaam te maken. Met een frisse blik, praktisch advies en procesondersteuning. ‘t Salland Advies koppelt het proces met de inhoud en verbindt verschillende partijen en vakgebieden op nuchtere wijze. Met als doel: efficiënt samenwerken aan meer leefkwaliteit. Welke veranderingen zijn nodig of wenselijk in uw leefomgeving? 

Team 't Salland
Home

Duurzame ontwikkeling

We willen allemaal dat wij en onze kinderen gezond en onbezorgd kunnen leven. Dat betekent ook dat we zorgzaam moeten omgaan met de aarde, onze leefomgeving en de mensen om ons heen. Meer info

Klimaatbestendig

We ondervinden de gevolgen van klimaatverandering. Hoosbuien leiden tot wateroverlast, door de droogte gaan planten en struiken dood en de hete zomers leiden ook tot overlast. Meer info

Water

Hoe voorkomt u wateroverlast en droogte? ’t Salland helpt u met het toekomstbestendig maken van het watersysteem. Meer info

Voorbeeld projecten van 't Salland

Simon, Jur en Birgitt, aangenaam
"Samenwerken bepaalt of een verandering succesvol is"

Wij helpen overheden en bedrijven bij het samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving. Als onafhankelijke zelfstandige zorgen wij voor de verbinding tussen het proces en de inhoudelijke kennis over klimaatveranderingwater en duurzame ontwikkeling.

Samenwerken bepaalt in grote mate of een verandering succesvol is. Wij verbinden de diverse vakgebieden (ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, energie, duurzaamheid) voor optimaal resultaat. Daarnaast zetten wij bestaande praktische oplossingen op een creatieve manier in.