't Salland Coaching

Water en klimaat Werkregio Noord Veluwe

Werkregio Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe / Gemeente Oldenbroek (2019 – heden)

Voorzitten van het ambtelijke overleg Water en Klimaatadaptatie in het samenwerkingsverband van zeven gemeentes, waterschap, provincie en Vitens. Tevens bestuurlijk secretaris. Het doel van de samenwerking is om het gebied klimaatbestendig te maken.

 

Ga terug naar actueel