't Salland Coaching

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie Noord Veluwe

Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie Noord Veluwe

Burgers en bedrijven stimuleren om klimaatmaatregelen te nemen. Samenwerking van 7 gemeenten bij het verstrekken van subsidie.

Werkregio Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe / Gemeente Oldenbroek  (2020-2021)

Stimuleringsregeling

Stimuleringsregeling woningen en tuinen