't Salland Coaching

Nota klimaatadaptatie Drenthe

Wat doet Drenthe al en wat kan er nog meer. Helder overzicht biedt de basis voor het programma van de provincie.

Provincie Drenthe (2020-2021)

De provincie wilde een beeld hebben van wat de provincie al doet aan klimaatadaptatie en nog meer zou kunnen doen. ’t Salland heeft als inhoudelijk adviseur bijgedragen aan het in beeld brengen van deze informatie door breed in de organisatie gesprekken te voeren. Het eindresultaat is een mooi opgemaakte nota die aan Provinciale Staten is aangeboden.

Nota klimaatadaptatie