't Salland Coaching

Strategieontwikkeling

’t Salland helpt overheden en organisaties om de strategie te bepalen. Vanuit de doelen bekijken wat er nodig is om de doelen te realiseren.

Strategieontwikkeling

Om een doel te halen is het van belang te weten wat de sturingsfilosofie is van uw organisatie voor het betreffende onderwerp. Dat kan het verschil zijn tussen zelf het voortouw nemen of juist initiatieven van anderen te faciliteren. ’t Salland werkt uw strategie uit in tactische en operationele doelen.

Voorbeelden zijn:

  1. Regionaal plan voor klimaatadaptatie (RAP) voor de manifestregio Vallei & Veluwe
  2. Nota klimaatadaptatie voor de gemeente Raalte met daarin strategie om integraal en regionaal samen te werken
  3. Uitwerken van de instrumentenmix om het bestaand stedelijk gebied klimaatadaptief te maken
  4. Inventarisatie van de governance bij de aanpak van bodemdaling in Veenweidegebieden

Voorbeeld projecten van 't Salland

Simon, Jur en Birgitt, aangenaam
"Samenwerken bepaalt of een verandering succesvol is"

Wij helpen overheden en bedrijven bij het samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving. Als onafhankelijke zelfstandige zorgen wij voor de verbinding tussen het proces en de inhoudelijke kennis over klimaatveranderingwater en duurzame ontwikkeling.

Samenwerken bepaalt in grote mate of een verandering succesvol is. Wij verbinden de diverse vakgebieden (ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, energie, duurzaamheid) voor optimaal resultaat. Daarnaast zetten wij bestaande praktische oplossingen op een creatieve manier in.