't Salland Coaching

Water

Hoe voorkomt u wateroverlast en droogte? ’t Salland helpt u met het toekomstbestendig maken van het watersysteem

Het watersysteem is complex maar ook gebaseerd op een aantal eenvoudig principes. ’t Salland is in staat om de keuzes eenvoudig uit te leggen en te vertalen naar een praktisch handelingsperspectief. In de visie van ’t Salland draait het om het creëren van een prettige leefomgeving waarvan we kunnen genieten en die ook tegen een stootje kan.  

 

Water

‘t Salland heeft ruime ervaring met diverse waterprojecten. Voorbeelden daarvan zijn studies naar wateroverlast (realisatie waterbergingsgebieden en overstromingsberekeningen), droogte (droogtestudie) en waterkwaliteit (Beheerplan Kader Richtlijn Water). Ook is ‘t Salland thuis in de financiering van het waterbeheer en hoe deze aangepast kan worden zodat het ondersteunend is bij het bereiken van de doelen. 

‘t Salland heeft ervaring met zowel de praktische als beleidsmatige vragen die u tegen kunt komen. Voorbeelden op het gebied van waterbeheer zijn: 

  1. Maatregelen tegen bodemdaling in veenweide gebieden 
  2. Inzicht in het grondwatersysteem 
  3. Realiseren van extra waterberging 
  4. Studie naar de verwachte verandering van droogte 

’t Salland levert verschillende diensten die u helpen de omgeving klimaatbestendig te maken:

  1. Beleidsontwikkeling
  2. Strategieontwikkeling
  3. Projectmanagement
  4. Procesbegeleiding
  5. Gebiedsprocessen

 

Voorbeeld projecten van 't Salland

Simon, Jur en Birgitt, aangenaam
"Samenwerken bepaalt of een verandering succesvol is"

Wij helpen overheden en bedrijven bij het samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving. Als onafhankelijke zelfstandige zorgen wij voor de verbinding tussen het proces en de inhoudelijke kennis over klimaatveranderingwater en duurzame ontwikkeling.

Samenwerken bepaalt in grote mate of een verandering succesvol is. Wij verbinden de diverse vakgebieden (ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, energie, duurzaamheid) voor optimaal resultaat. Daarnaast zetten wij bestaande praktische oplossingen op een creatieve manier in.