't Salland Coaching

Governance bodemdaling

Inzicht geven in de beschikbare kennis over de governance bij de aanpak van de bodemdaling in het veenweide gebied.

STOWA (2020)

Webinar haalbaarheidsstudies

Ga terug naar actueel