't Salland Coaching

Governance bodemdaling

Inzicht geven in de beschikbare kennis over de governance bij de aanpak van de bodemdaling in het veenweide gebied.

STOWA (2020)

Webinar haalbaarheidsstudies