't Salland Coaching

Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe

Aan de slag met Regionaal delen en Lokaal doen.

Manifestregio Vallei en Veluwe – Waterschap Vallei en Veluwe (2019)

In het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) staan de speerpunten om ruimtelijk in te spelen op klimaatverandering. In het werkplan zijn de acties en projecten opgenomen voor de komende jaren. Op deze wijze wordt regionaal gewerkt aan het klimaatbestendig maken van de regio. ’t Salland heeft actief meegeschreven aan het RAP en werkplan en heeft diverse bijeenkomsten begeleid in de totstandkoming daarvan.

Regionaal Adaptatie Plan