't Salland Coaching

Voorzitter klimaatdialoog met woningcorporaties en Samenwerking Noordelijke Vechtstromen

Samenwerking Noordelijke Vechtstromen (2021)

De werkregio wil samen met de woningcorporaties werken aan een klimaatrobuuste regio. ’t Salland heeft het gesprek met de corporaties voorbereid en voorgezeten. Dit heeft geleid tot een goed gesprek. Vervolgens is een aanzet gegeven voor een gezamenlijke aanpak en afspraken.