't Salland Coaching

Nationale Tuin & Klimaatroute

Deze website heeft als doel om de goede voorbeelden van duurzame en klimaatadaptieve maatregelen rond het huis en in de openbare ruimte met elkaar te delen. ’t Salland heeft vanuit de rol als klimaatcoördinator bij de manifestregio Vallei & Veluwe bijgedragen aan de totstandkoming en ontwikkeling van deze website. Meer informatie is te vinden via: https://tuinenklimaatroute.nl/

En natuurlijk geven we zelf ook het goede voorbeeld met het afkoppelen van regenwater, aanleg van een groen dak en een tuin met veel biodiversiteit. De maatregelen rond ons kantoor zijn op de website zichtbaar. https://tuinenklimaatroute.nl/tuin/natuurlijke-tuin-luttenberg

Ga terug naar actueel