't Salland Coaching

Maatregelen voor het opvangen van klimaatsverandering

’t Salland heeft een overzicht gemaakt van de klimaatadaptatiemaatregelen. Via een heldere structuur is duidelijk welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn en welke maatregelen daarbij horen. Tevens is aangegeven in welke mate de maatregelen bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast, droogte en hittestress. Tevens geeft het aan in welke mate de maatregel bijdraagt aan de biodiversiteit. U kunt gebruik maken van dit overzicht. Voor een verdere toelichting kunt u altijd terecht bij ’t Salland.