't Salland Coaching

Klimaat Actief Rivierenland

Organisatie van de aftrapbijeenkomst voor de werkregio Rivierenland.

De regio heeft in 2021 een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) op gesteld om te werken aan een klimaatbestendige omgeving. Via een samenwerkingsagenda gaan de partners met elkaar samenwerken. ’t Salland organiseert de bestuurlijke aftrapbijeenkomst die in het teken staat van netwerken, inspireren en natuurlijk vieren van de ingezette samenwerking.

Kijk op https://www.klimaatactiefrivierenland.nl/ voor meer informatie

Ga terug naar actueel