't Salland Coaching

Instrumentenmix klimaatadaptatie gereed

Welke beleidsinstrument moet je wanneer inzetten? Voor de werkregio water en klimaatadaptatie Noord-Veluwe en de manifestregio klimaatadaptatie Vallei en Veluwe heeft ’t Salland Coaching & Advies de vraag uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een beslissingsondersteunende methodiek en adviezen over de inzet van de methodiek.

De uitwerking is een onderdeel van de ‘Landelijke alliantie financiële prikkels klimaatadaptatie’.

Lees het hele verslag hier